Skaluj czcionkę: A- A+

Inwentaryzacje budowlane

Oferujemy usługi inwentaryzacyjne budynków mieszkalnych i gospodarczych niezbędne do
przeprowadzenia gruntownych remontów lub istotnych zmian w budynku takich jak:

  • Nadbudowa (m.in. dobudowanie poddasza użytkowego, piętra w budynku, itp.)
  • Przebudowa (m.in. więźby dachowej, układu pomieszczeń, itp.)

Inwentaryzacja jest także niezbędna przy rozdzielaniu lokali do ksiąg wieczystych, określaniu
powierzchni nieruchomości, przy określaniu jej stanu technicznego, zmianie sposobu użytkowania czy też w przypadku rozbiórki.

Reasumując: inwentaryzacja obiektu jest podstawą m.in. do projektu modernizacji w przypadku gdy nie posiadamy projektu budowlanego istniejącego obiektu.

W ramach usługi wykonujemy pełną dokumentację - opis, rzuty, przekroje, detale, elewacje jak również dokumentacje fotograficzną.

Wykonujemy również sam pomiar powierzchni użytkowej budynków wraz z wykonaniem planów mierzonych pomieszczeń

Prace pomiarowe prowadzimy przy pomocy profesjonalnego dalmierza laserowego LEICA Disto D2